Concept de reabilitare a zonei istorice
Turda

Beneficiar: Primăria Municipiului Turda
Colaboratori: Adrian Dohotaru, Sandra Lucaci, Centrul Raţiu pentru Democraţie
Elaborare: 2015 – 2016
Faze: concept de reabilitare, îndrumar

Lucrarea include un studiu asupra posibilităţilor de evoluţie socio-economică a nucleului istoric prin valorificarea patrimoniului construit şi natural şi un îndrumar privitor la reabilitarea imobilelor din zonă. Scopul lucrării este identificarea oportunităţilor de investiţii publice pentru următoarea decadă şi fundamentarea unor documentaţii de reglementare a operaţiunilor viitoare asupra centrului.

Prima parte este precedată de o analiză multicriterială a situaţiei existente, menită să fundamenteze setul de măsuri propuse. Evoluţia nucleului istoric propriu-zis nu este una izolată, ci este privită în contextul extins al zonei centrale şi al municipiului în ansamblu.

Rezultatele viitoarelor acţiuni de regenerare sunt condiţionate de factori externi, cum ar fi reţeaua turistică locală şi regională, organizarea mobilităţii în municipiu sau decizii investiţionale proxime centrului, pentru a numi doar cîteva.

Măsurile, detaliate în prima parte, se concentrează pe integrarea socială şi economică a patrimoniului construit şi pe îmbunătăţirea reţelei de spaţii publice, principala pîrghie de intervenţie directă din partea actorilor publici în regenerarea zonei centrale şi suportul fizic al corelării zonelor urbane de interes într-un întreg funcţional.

Îndrumarul propune principii elementare de intervenţie asupra clădirilor de patrimoniu, în pregătirea unor reglementări detaliate printr-un viitor PUZCP.

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum