PLAN URBANISTIC GENERAL
Cluj

Beneficiar: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Contractare: concurs+licitaţie
Suprafaţă: teritoriul administrativ, 17.921 ha
Colaboratori: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Bogart
Elaborare 2010-2014

Principalele repere ale noului plan urbanistic general sunt:

Reîntoarcerea Clujului spre Someș, văzut în rol de coloană vertebrală a orașului. Dezvoltarea culoarului râului ca axă de interes, cu străzi, promenade, parcuri publice, sport și agrement, o nouă siluetă urbană în cartierele riverane. Someşul: carte de vizită a oraşului.

Mobilitate îmbunătăţită: deblocarea traficului intern folosind culoarul feroviar, inelul sudic și culoarul Someșului, conexiunile în teritoriu cu autostrada (legătura Vâlcele-Ciurila), cu Florești (mal nordic Someș) și Baciu (culoarul feroviar).

Reflectarea unui set de strategii clare referitoare la principalele caracteristici ale dezvoltării urbane: expansiunea în teritoriu, densităţile locuirii, mixajul funcţional, conversia funcţională a unor zone. Pregătirea unor instrumente operaţionale de reciclare a zonelor neperformante, respectiv de accesare a unor teritorii noi.

Reglementări care sa conducă prioritar la creşterea confortului urban şi a calităţii vieţii. Reconsiderarea spaţiului public existent şi producerea de noi spaţii publice atât în zonele constituite, cât şi în noile dezvoltari. Reţea verde urbană şi periurbană, conectată prin coridoare continue cu cadrul natural la nivel metropolitan.

Valorificarea protectivă a elementelor de patrimoniu urbanistic, arhitectural şi natural, în favoarea calităţii vieţii şi a atractivităţii Clujului ca destinaţie.
Caracter reparator şi corector al efectelor defectuoase produse de reglementări anterioare (planuri derogatorii cu scop speculativ).

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum