PIAŢA CENTRALĂ
Bistriţa

Iniţiator: Primăria Municipiului Bistriţa
Colaboratori: arh. Lázár Csaba, dr. arh. Vasile Mitrea, a-viz, Energobit Schréder Lighting
Tipul proiectului: concurs de soluţii, locul 1
Suprafaţa zonei: 2 ha

Pietonalizarea pieţei şi reunificarea ei spaţială este un prilej de a activa repere istorice şi tradiţii ale Bistriţei, într-o formă contemporană, non-muzeală şi strîns legată de viaţa oraşului. Caracterul liber şi continuu al spaţiului, reţinerea formală a amenajărilor sînt echilibrate de varietatea arhitecturii făcută vizibilă, de activităţile şi atmosferele care devin posibile.
Eliberarea, defragmentarea, unificarea spaţială şi funcţională sînt scopurile principale ale propunerii. Eliminarea parcărilor, a unei părţi semnificative a vegetaţiei şi a unor obiecte sau amenajări amplasate dezavantajos oferă perspective şi trasee noi şi permite perceperea şi înţelegerea spaţiului. În deschiderea largă a pieţei, obiectele vechi şi noi ies din configuraţia geometrică dictată de carosabile şi alei şi se aşează firesc în logica locului.
Vechea incintă fortificată a bisericii este readusă la suprafaţă pentru a media cu subtilitate între animaţia evenimentelor şi a fluxurilor pietonale de pe latura de nord şi calmul grădinii urbane de pe amprenta fostului cimitir la sud. Repere punctuale cunoscute, dar dispărute, ale evoluţiei pieţei sînt integrate funcţional şi ambiental în organizarea pieţei şi evocate discret în amenajare. Pe traseul canalului care străbătea piaţa pe latura sudică este propus un curs de apă integrat în pavaj şi însoţit de jocuri alcătuite din jeturi montate la nivelul de călcare. Pe poziţia aproximativă a vechii aducţiuni de apă (colţul de nord-est al pieţei) este amplasată o fîntînă circulară care mobilează şi împrospătează zona de intrare în piaţă.
Reorganizarea componentei vegetale urmăreşte (re)afirmarea celor două zone tradiţionale ale pieţei, fără însă a trasa o delimitare spaţială tranşantă între acestea. Selectarea vegetaţiei actuale păstrate are la bază criterii legate de eliberarea cîmpurilor vizuale (în primul rînd asupra bisericii şi a fronturilor), de starea şi vîrsta arborilor şi de potenţialul acestora de a articula diferite zone funcţionale ale pieţei.
Zona nordică primeşte un rol multifuncţional şi un caracter predominant mineral. Castanii de dimensiuni mari sînt păstraţi ca elemente solitare care flachează principalul flux pietonal al pieţei (diagonala Dornei-Rebreanu) şi umbresc locuri de odihnă. Latura sudică a pieţei, însorită şi cu un caracter mai retras, beneficiază în continuare de prezenţa arborilor de talie medie pentru a găzdui activităţi cu caracter recreaţional şi ludic: o grădină urbană. Sînt selectate şi completate specii cu inflorescenţe şi cromatică bogate.

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum