RESTRUCTURAREA PLATFORMEI LIBERTATEA
Cluj

Beneficiar şi autor al masterplan-ului: Chapman Taylor Romania
Tipul proiectului: PUZ, comandă directă
Suprafaţă: 4,5 ha
Proiectare: 2012/ 2013
Etape: redactare PUZ, corelare cu consultarea publică, avizare+aprobare

Fosta fabrică de mobilă Libertatea se află în fîşia industrială est-vest situată la nordul culoarului de cale ferată. Prin conversia şi transformarea ei, se face un pas important în extinderea zonei centrale şi pericentrale a oraşului spre nord. Planul urbanistic zonal se înscrie în prevederile noului PUG Cluj (elab. Planwerk, aprob. 2013) care prevede introducerea unui mixaj de activităţi economice terţiare şi de locuire pe fostele suprafeţe industriale.

Halele din cărămidă ale vechii fabrici sînt integrate noului complex de birouri „Liberty Center”, ca elemente de patrimoniu industrial. În interiorul ansamblului sînt asigurate, alături de funcţiunile nou introduse, spaţii publice şi spaţii verzi. Alături de acestea, se asigură posibilitatea amenajării unui traseu pietonal şi ciclistic pe malul pîrîului Nadăş.

planwerk_PUZ Libertatea_RO.pdf

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum