STUDIU PRELIMINAR PUG
Satu Mare

Beneficiar: Primăria Municipiului Satu Mare
Contractare: licitaţie publică
Suprafaţă: 3690 ha (intravilan)
Elaborare: 2004 - 2005
Documentaţii elaborate: analize multicriteriale, concept de dezvoltare a oraşului, delimitare şi set de măsuri pentru zone de intervenţie, consultanţă pentru realizarea unor măsuri propuse în studiu, prezentare publică, expoziţii, publicaţii, tema de proiectare pentru PUG

Pe baza unei analize detaliate a situaţiei urbanistice, a potenţialelor şi a problemelor evidenţiate, se elaborează un concept de dezvoltare urbană a oraşului, ca prim punct de plecare pentru un noul PUG. O atenţie deosebită se acordă stabilirii unui set de soluţii adresat zonelor-cheie, sub formă de măsuri rapide şi concrete, şi care, în acelaşi timp, devine parte integrantă a unui concept general mult mai amplu.
Lucrarea include un studiu de restructurare a unei zone cheie aflate în declin (Cubic) precum şi propuneri de reabilitare a unor curţi din cartierul de locuinţe colective Micro14. Aceste studii conexe au rol de model, abordind probleme tipice ale oraşului prin instrumente multiplicabile.
Proiectul a fost însoţit, pe întregul parcurs de consultări cu reprezentanţii administraţiei publice şi cu specialişti locali.
Studiul preliminar stă la baza temei de proiectare pentru actualizarea PUG.

planwerk_Satu Mare_Studiu preliminar PUG.pdf

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum