MASTERPLAN PT. ZONE PRIORITARE
Miercurea Ciuc

Beneficiar: Primăria municipiului Miercurea Ciuc
Contractare: licitaţie deschisă, secţiune de proiect
Suprafaţă: patru zone cu suprafeţe cuprinse între 20ha şi 300ha
Proiectare: 2006
Documentaţii elaborate: plan director, teme de proiectare pentru planuri urbanistice zonale

Planurile directoare fac parte din studiul preliminar pentru actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Miercurea Ciuc. Printre concluziile studiului se numără delimitarea acelor zone care joacă un rol deosebit în evoluţia oraşului şi detalierea exemplară a măsurilor propuse.
Zonele selectate sînt reprezentative pentru tipurile de probleme şi provocări pe care le întîmpină dezvoltarea urbană în Miercurea Ciuc şi nu numai: extinderea oraşului în teritoriu, reciclarea platformelor industriale dezafectate, protecţia cadrului natural limitrof şi dezvoltarea reţelei de infrastructură şi spaţii publice.
Scopul operativ al planurilor directoare este pregătirea unui set de planuri urbanistice zonale menite a reglementa în detaliu zonele delimitate. În acest sens, pentru fiecare zonă, planurile directoare conţin: un concept local de dezvoltare corelat cu cel la nivelul întregului oraş, o zonificare funcţională schematică, modernizarea şi extinderea reţelei de străzi, trasee pietonale/ ciclistice şi spaţii publice, delimitarea viitoarelor PUZ, etapizarea setului de PUZ, teme de proiectare PUZ. Începînd cu anul 2006, administraţia publică locală a iniţiat o serie de PUZuri pe baza planurilor directoare.

planwerk_Miercurea Ciuc_Zone prioritare_RO.pdf

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum