PLAN URBANISTIC GENERAL
Limanu

Beneficiar: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Tipul proiectului: actualizare PUG
Suprafaţă: 560 ha (intravilan), 7217 ha (teritoriu administrativ)
Elaborare: 2004 - 2005

Începând din anii 1990, comuna Limanu – situtată pe coasta Mării Negre, la frontiera cu Bulgaria – este afectată de presiunea imobiliară crescîndă, pe fondul nerespectării reglementărilor urbanistice şi a legislaţiei. Contextul iniţierii noului Plan urbanistic general pentru Limanu este unul excepţional în România: ca efect al diferitelor forme de protest din partea societăţii civile faţă de volumul excesiv şi de caracterul construcţiilor amplasate pe coastă, ministerul de resort a solicitat actualizarea PUG, cu rol de proiect pilot pentru situaţii urbane similare.
Planul formulează şi transpune în reglementări un concept de dezvoltare durabilă pentru cele patru sate componente ale comunei: Limanu, 2 Mai, Vama Veche şi Hagieni. Elementele cheie ale conceptului sînt date de valorificarea tradiţiei locale a edificării, atragerea unui turism protectiv şi prezervarea peisajului specific şi a habitatelor listate în directivele europene.

planwerk_Limanu_PUG_RO.pdf

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum