MUZEU DE ISTORIE
Dej

Beneficiar: Primăria municipiului Dej
Contractare: concurs de soluţii, locul I, secţiune de proiect
Arie construită desfăşurată: 1.160m²
Proiectare: 2008 - 2009
Documentaţii elaborate: Proiectant general, toate fazele de proiectare
Studiu de fundamentare pentru finanţare EU

Noul sediu al instituţiei este o componentă a proiectului mai larg de reabilitare a zonei centrale. Muzeul este propus în Piaţa Bobîlna, pe amplasamentul actual al unei construcţii vernaculare cu un singur nivel, încadrat de două case cu arhitectură barocă.
Volumul muzeului reface coerenţa frontului estic al pieţei, permiţînd, prin intermediul unui gang, accesul pietonal în curtea cu utilizare publică şi spre un centru de servicii aflat în proprietatea municipalităţii. Grădina amenajată alături de muzeu protejează zona privată a locuinţelor adiacente.
Spaţiile aflate la parter comunică direct cu gangul pietonal, cu piaţa centrală şi cu grădina, fiind relaţionate activităţilor specifice fiecărei vecinătăţi. Spaţiul aflat la etajul I, oferă suprafeţe largi de expunere şi beneficiază de posibilitatea unor subîmpărţiri flexibile. Iluminarea expoziţiei se face printr-un sistem compus din ferestre, luminatoare zenitale şi instalaţii profesioniste de iluminat artificial. Ultimul nivel – vitrat în totalitate şi retras faţă de limitele etajului I –asociază formal muzeul cu galeria de artă aflată în piaţă şi semnalează caracterul cultural şi public al celor două clădiri. Prin detaliile arhitecturale şi materialitate, clădirea preia caracterul fronturilor pieţei într-o formă contemporană.

planwerk_Dej_Muzeu de istorie_RO.pdf

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum