PIAŢA UNIRII
Cluj

Beneficiar: Primăria municipiului Cluj-Napoca
Contractare: concurs de soluţii, locul I
Suprafaţă: 30.000m²
Proiectare şi execuţie: 2006 - 2009
Documentaţii elaborate: toate fazele de proiectare

Proiectul este rezultatul unui concurs de idei desfăşurat în două faze. Pietonalizarea şi reamenajarea Pieţei Unirii este etapa a doua a unui proiect de reabilitare a spaţiului public, proiect care cuprinde şi bulevardul Eroilor.
Imaginea şi funcţionarea principalei pieţe a Clujului, în forma anterioară proiectului, era afectată de amenajări fragmentare şi de caracterul discontinuu al legăturilor pietonale. Reorganizarea circulaţiei auto deschide posibilitatea reconfigurării întregului spaţiu public. Suprafaţa pieţei, concepută unitar, atinge şi uneşte pe direcţia est-vest cele două fronturi construite. În acest fel, imobilele sunt „aduse” din nou în piaţă. Zona de interes arheologic este încadrată în amenajare, în jurul ei configurîndu-se un loc de repaus. Un front de trepte pierdute preia configuraţia topografică a laturii de vest, funcţionînd în acelaşi timp ca un sistem de gradene orientate spre piaţă. Pe latura de sud, un sistem de fîntîni însoţite de platani oferă un loc de odihnă şi o atracţie pentru copii. Odată cu reamenajarea spaţiului urban, este modernizat şi sistemul de iluminat public.
Proiectul participant la concurs şi, parţial, proiectul tehnic, au fost realizate în colaborare cu biroul Kosemund und Putz Architekten, Hamburg.

planwerk_Piata Unirii_RO.pdf

 

toate proiectele

 
Download Contact Impressum